Skip to main content

Welkom bij

move2gether

Samen maken we uw organisatie vitaler


move2gether helpt organisaties vitaler te maken. Onder andere door het werkvermogen te meten en in kaart te brengen welke preventieve winst er te halen valt. 

move2gether heeft opdrachtgevers die een vitale organisatie met vitale mensen willen zijn. Niet alleen fitte medewerkers maken het bedrijf. Hoe komen we over? Waar zijn we van? Waar doen we het voor? Hoe is het sociaal kapitaal, samenwerking-onderling vertrouwen-rechtvaardigheid, in onze club?

Bij organisatievitaliteit gaat het altijd om de combinatie van een vitale organisatie strategie en de vitale mensstrategie. De bedoeling van de organisatie staat daarbij centraal. Waartoe is de organisatie in het leven geroepen? Waar zijn we van? Dat vormt het kader. Om van daaruit mensen te betrekken en te activeren om met elkaar duurzaam ‘de goede dingen’ te doen. Ondersteund met dialoog, activiteiten en/of een vitaliteitsaanpak. Met een vitale werknemerspopulatie als gevolg. Wie wil dit niet?

Bert Boer
move2gether

Nassauplein 18
1815 GN Alkmaar

Werkvermogen meten


Wij werken met tools om het werkvermogen te meten. Hoe goed zijn medewerkers in staat geestelijk en lichamelijk hun werk te doen, nu en in de toekomst. In diverse sectoren ondersteunt move2gether op deze wijze directie, human resources en management om stuurcijfers te verkrijgen over het werkvermogen in de organisatie.

Preventie


Met opdrachtgevers brengt move2gether in kaart welke preventieve winst er te halen valt voor de organisatie. De oplossingen variëren van hele eenvoudige maatregelen structureel fruit op het werk tot scholingsprogramma’s voor directie, management en medewerkers.

Let's move2gether